Lidé se velmi rádi považují za inteligentní a nezávislé bytosti, které dovedou myslet samy za sebe. Podle mnohých je to jedna z vÄ›cí, které nás odliÅ¡ují od ostatních živoÄichů. Ukazuje se vÅ¡ak, že tomu tak ani zdaleka není. Ve skuteÄnosti v nás, aniž bychom si to uvÄ›domovali, pÅ™etrvávají v podstatÄ› stejné instinkty, jaké známe u ostatních sociálních druhů. A jedním z hlavních projevů je to, jak snadno podléháme tlakům okolí.

 

lidé jsou spoleÄenÅ¡tí tvorové

 

SamozÅ™ejmÄ› se najde mnoho lidí, kteří namítnou, že tomu tak není, neboÅ¥ oni nekoukají na to, co si o nich ostatní myslí. A je to možná i pravda, avÅ¡ak takových, u kterých tomu tak skuteÄnÄ› je, je opravdu nepatrný zlomek z celkového množství. Naprosté vÄ›tÅ¡inÄ› z nás ve vÄ›tší Äi menší míře záleží na tom, co si o nás okolí myslí, aÅ¥ už se jedná o sousedy Äi o ostatní Äleny rodiny. I proto by prakticky nikdo z nás neÅ¡el například do divadla v teplákách – ne proto, že by nebyly pohodlné, nýbrž proto, že máme strach, co by si o nás ostatní mysleli.

 

Bohužel se ukazuje, že tento trend není tak neÅ¡kodný, jak by se mohlo zdát. Ve skuteÄnosti ve správných podmínkách může tímto způsobem být téměř jakýkoliv ÄlovÄ›k pÅ™inucen v podstatÄ› téměř k Äemukoliv. StaÄí jen, aby skuteÄnÄ› věřil, že je to pro danou spoleÄnost normální a že by byl vystaven posmÄ›chu, kdyby to neudÄ›lal. A je pravdou, že toho využívají nejen marketingoví profesionálové v reklamách, ale například také politici.

 

i tradice nás spojují

 

Je tedy dobré podívat se na to, proÄ se vlastnÄ› necháme tak snadno ovlivnit, když tolik oslavujeme individualitu. Je to proto, že jsme, jak již bylo Å™eÄeno, sociální živoÄichové. A jako takoví, aniž si to uvÄ›domujeme, chceme být pÅ™ijati do „tlupy“, tedy urÄité skupiny lidí. VylouÄení je nÄ›co, co je pro nás takÅ™ka nemyslitelné. A tak jsme ochotni udÄ›lat téměř vÅ¡e, abychom se ostatním pÅ™izpůsobili a zapadli. Zda je to v pořádku, je otázka. Z psychologického hlediska jde vÅ¡ak o velmi důležitou potÅ™ebu, kterou rozhodnÄ› nelze ignorovat.