Kultura

Je lepší kino nebo divadlo?

Již dlouho se nabízí otázka, zda je lepší kino Äi divadlo. NÄ›kteří dávají pÅ™ednost tomu Äi onomu, avÅ¡ak je pravdou, […]

Kultura

Kam pozvete svoje děti?

Společná návštěva Muzea Karla Zemana je jednou z možností, kam děti u příležitosti jejich svátku pozvat. Protože je zaručeno, že se […]