Již dlouho se nabízí otázka, zda je lepší kino Äi divadlo. NÄ›kteří dávají pÅ™ednost tomu Äi onomu, avÅ¡ak je pravdou, že obÄ› dvÄ› instituce rozhodnÄ› mají své místo. Kterou z nich bychom si vÅ¡ak mÄ›li vybrat, když se chceme na nÄ›co podívat? Nebo je lepší zůstat doma?

 

Je pravdou, že divadlo je považováno za jakousi vyšší formu kultury. Není tomu tak dávno, co byla jeho návÅ¡tÄ›va považována za jednu z velkých spoleÄenských událostí. Tomu samozÅ™ejmÄ› odpovídalo i obleÄení, které se tam nosilo.

 

divadlo je hráno naživo

 

Naproti tomu kina byla vždy vnímána jako ponÄ›kud přízemnÄ›jší zábava. Je vÅ¡ak pravdou, že bylo vždy také dostupnÄ›jší, pÅ™edevším pak finanÄnÄ›. V podstatÄ› se pÅ™edpokládalo, že v divadlech uvidíme skuteÄnÄ› kvalitní pÅ™edstavení, zatímco v kinech pak béÄkové akÄní filmy.

 

Dnes tomu tak již samozÅ™ejmÄ› není. Zatímco v kinech můžeme najít skuteÄnÄ› kvalitní filmy, je zároveň pravdou, že nÄ›která divadelní pÅ™edstavení v podstatÄ› nestojí za nic. Pokud nám tedy jde o kvalitní zážitek, nemÄ›li bychom se dívat na formu, nýbrž na obsah.

 

filmová páska kina

 

I tak zde vÅ¡ak rozdíly jsou. Tím zásadním je samozÅ™ejmÄ› to, že zatímco v divadle se hraje naživo, v kinÄ› zhlédneme již natoÄený film. To znamená mnohem konzistentnÄ›jší zážitek – páska bude pÅ™ehrávat to samé dnes, jako vÄera, zatímco u divadla může být zážitek den ode dne jiný. Nejenže totiž ani nejlepší herec nezahraje svou roli dvakrát úplnÄ› stejnÄ›, obsazení hry se také může mÄ›nit v závislosti na tom, kdo je zrovna dostupný.

 

Je tedy jasné, že obÄ› formy zábavy jsou velmi rozdílné, byÅ¥ od nás coby konzumentů se oÄekává pouze to, že budeme tiÅ¡e sedÄ›t a dívat se, co se dÄ›je na jeviÅ¡ti Äi na plátnÄ›. I když je samozÅ™ejmÄ› pravdou, že v divadle můžeme být ponÄ›kud více zapojeni, než je tomu v kinÄ›, a navíc se od nás oÄekává potlesk. Záleží tedy na nás, kterou z forem zvolíme. Vidíme totiž, že obÄ› dvÄ› mají své plusy i minusy.