Domov. Domov má být opravdu místem klidu a odpoÄinku a také hlavnÄ› lásky. Je logické, že tÅ™eba když vy jste stále v práci, že asi nebude tak jednoduché udržovat domov takový, jak byste si přáli. SamozÅ™ejmÄ›, že jsou ale lidé, kteří tÅ™eba nechodí do práce a jsou v domácnosti anebo pracují z domu, pracují takzvanÄ› na home office. To potom dopadá tak, že si svoje obydlí a svůj domov můžou vylepÅ¡ovat tak, že to bude k obrazu svému. Moje kamarádka má partnera, se kterým si ale vůbec nerozumí tak, jak s i zařídit jejich domácnost. Řeknu vám, že jsem z toho vždycky opravdu neÅ¡Å¥astná, protože pokaždé, když pÅ™ijdu ke kamarádce domů, tak ti dva partneÅ™i se stále jenom hádají.

Každý chce být v útulném domově.

Musím uznat, že mi to vždycky už také pije nervy. AbsolutnÄ› nechápu, jak se nÄ›kdo může hádat jenom kvůli tomu, že se nÄ›komu nelíbí, jaký mají koberec. ProÄ by se jenom hádali kvůli koberci? Kamarádce jsem Å™ekla, aÅ¥ už tohle jednoduÅ¡e neÅ™eší, že je úplná Å¡koda. Tohle Å™eÅ¡it a niÄit si takhle vztah. Podle mého názoru, když lidé se budou cítit osamÄ›le anebo také naÅ¡tvanÄ›, tak podle mého názoru udÄ›lají nejlépe, když se normálnÄ› dohodnou na jedné vÄ›ci nebo si tÅ™eba také dají různé kompromisy a podobnÄ›. Víte, co je na tom Å¡patného, proÄ by lidé se nemÄ›li stále jenom hádat?

Můj domov je útulný.

Zkuste se nad sebou zamyslet a udÄ›lat si domov takový, aby to vyhovovalo opravdu vÅ¡em. Protože když bude domácnost a domov vyhovovat opravdu vÅ¡em, tak je to veliké plus nejenom pro jednoho ÄlovÄ›ka, ale celkovÄ› pro vÅ¡echny lidi. Protože každý ÄlovÄ›k chce žít tak, aby mu to vÅ¡echno vyhovovalo. A také chce mít urÄitÄ› kvalitní domácnost. Já sama jsem vždycky byla pro, aby lidé doma se vůbec nehádali. Na co hádky? Hádky jsou úplná Å¡koda. Proto si myslím, že když lidé se nebudou hádat a domluví se na domácnosti a tÅ™eba i na chodu domácnosti nebo na úklidu Äi vaÅ™ení, tak to bude jejich veliká výhoda, protože se nebudou hádat.