Politika

Pohádka z budoucnosti

Žil byl jednou jeden vladaÅ™ zemÄ› Äeské, a ten pojal úmysl zalíbit se prostému lidu. Kdo ví, zda mu nÄ›kdo […]

Auto moto

Automobilové srazy

Říkám vám, že já sama bych se bez automobilu už neobeÅ¡la. Jsem ráda, že koneÄnÄ› mám automobil a pÅ™esnÄ› takový automobil, […]

Kultura

Je lepší kino nebo divadlo?

Již dlouho se nabízí otázka, zda je lepší kino Äi divadlo. NÄ›kteří dávají pÅ™ednost tomu Äi onomu, avÅ¡ak je pravdou, […]

Elektro

Zrychlená práce

VÄ›dÄ›li jste, že v poslední dobÄ› je elektro opravdu velice oblíbené. Abych to pÅ™iznala, tak já se tomu nedivím, protože v […]

Nakupování

Chraňte se na maximum

Každá žena má během menstruace jinou spotřebu menstruačních pomůcek. Bez nich by se ženy cítily nechráněně, což je v tomto […]

Vztahy

Muži a Valentýn

Pokud nÄ›co mnoho lidí neÅ™eší, je to Valentýn. Najdou se ale i lidé, kteří mají tento svátek velice rádi, a […]