VÄ›dÄ›li jste, že v poslední dobÄ› je elektro opravdu velice oblíbené. Abych to pÅ™iznala, tak já se tomu nedivím, protože v dneÅ¡ní technické a elektrické dobÄ› se vÅ¡echno lépe dÄ›lá a také se vÅ¡echno lépe usnadňuje. Proto jsem si Å™ekla, že by nebylo od vÄ›ci, kdybych se také dozvÄ›dÄ›la více informací o technice a také o elektru. Podle mého názoru vÅ¡ichni doma máme nÄ›jaké to elektro. Jako například praÄku ledniÄku anebo tak podobnÄ›. A sporák anebo další klimatizaci. A kdo ví, co jeÅ¡tÄ›. Podle mého názoru neudÄ›láte chybu, když vy si zjistíte více informací o elektru anebo si tÅ™eba zajdete si do obchodu, kde se prodává elektro, a to jako tÅ™eba notebook nebo poÄítaÄ anebo tablet.

Elektro je úplně všude.

Podle mého názoru tohle už má doma skoro každý. SamozÅ™ejmÄ›, že tablet není tak důležitý, ale já například tablet využívám opravdu hodnÄ› v zamÄ›stnání. My tam právÄ› poÄítáme různé kusy zboží a tak podobnÄ›. A tak si to vÅ¡echno zapisuju pravé do tabletu. Je to takový malý poloviÄní tablet a myslím si, že právÄ› elektro anebo technika také vÅ¡em lidem zjednoduÅ¡uje a zlehÄuje život. Také samozÅ™ejmÄ› zrychluje vÅ¡echnu práci. Myslím si, že kdybych nemÄ›la ten tablet v zamÄ›stnání, kde bych s tím poÄítala zboží, tak bych opravdu byla asi více pomalejší, protože bych vÅ¡echno musela psát ruÄnÄ› na papír a potom to jeÅ¡tÄ› vÅ¡echno pÅ™episovat do jedné knihy.

Elektro je úplně všude.

Takhle to vÅ¡echno z toho poÄítaÄe stáhnu, tedy z toho tabletu. A stáhnu vÅ¡echno do poÄítaÄe. VÅ¡echna urÄená data, která jsem napoÄítala a mám hotovo. SpoÄítala jsem si, že takhle uÅ¡etřím dvě hodiny dennÄ›, takže je to skvÄ›lé a myslím si, že mnoho lidí právÄ› díky elektru a technice uÅ¡etří spoustu Äasu, takže také potom mohou více Äasu trávit se svou rodinou. Tady jde vidÄ›t, že moderní doba a celková modernizace a elektro vÅ¡em lidem usnadní práci. A myslím si, že elektro mají hlavnÄ› rádi dÄ›ti, protože dÄ›ti v dneÅ¡ní dobÄ› už mají vÅ¡ichni mobilní telefon anebo notebook Äi tablet.