Podle mého názoru je politika opravdu takové téma, se kterým by se mÄ›lo nakládat opravdu hodnÄ› opatrnÄ›. Znám nÄ›které případy, kdy opravdu politika nÄ›komu nesedla jako nÄ›jaké spoleÄenské téma. Ale abych se pÅ™iznala, tak vždycky, když jsem tÅ™eba s partnerem a s dÄ›tmi nÄ›kde v restauraci, kde si dáváme obÄ›d a nebo nÄ›jaké dezerty, tak stejnÄ› se nÄ›kde vedle u jiného stolu najdou nÄ›jací lidé, kteří se zaÄnou bavit o politice.

Světová politika.

NÄ›kdy je to docela prima to poslouchat, protože my s partnerem máme úplnÄ› odliÅ¡né názory na politiku, než vÄ›tÅ¡inou ti, kteří se baví vedle nás o politice. Takže si myslím, že opravdu by nebylo od vÄ›ci, kdyby se tÅ™eba nÄ›kdo takhle na veÅ™ejnosti nebavili o politice. A víte proÄ? Protože si jistÄ› kladete otázku, proÄ by se nÄ›jaký ÄlovÄ›k nemohl svobodnÄ› rozhodnout o tom, kdy a jak a s kým se bude bavit o politice. Tohle samozÅ™ejmÄ› chápu a dávám vám za pravdu. Jenomže kolikrát se potom stanou nÄ›jaké případy, že nÄ›kteří lidé kolem se zaÄnou dohadovat. A hádat se a pÅ™ekÅ™ikovat, že nÄ›kdo nemá pravdu a že politická strana nebo politik není takový, jak si nÄ›kdo o nÄ›m myslí.

Politika je všude ve světě.

Myslím si, že je tohle Å¡koda, i když tÅ™eba má každý jiný názor na politiku, stejnÄ› jako my s přítelem, tak se nikdy nehrneme do takových diskuzí, kde bychom se mohli více pohádat. Také mÄ› ale na jednu stranu těší, že já s partnerem máme úplnÄ› stejné názory na politiku a další politické strany, takže u nás dvou rozhodnÄ› nehrozí žádná hádka. Navíc my se s partnerem stále moc nezajímáme o politiku, spíše sledujeme jenom takové ty základní vÄ›ci, co dÄ›lá vláda a tak podobnÄ›. Takže my dva spolu nevedeme dlouhé veÄery o politice, radÄ›ji se spíše zajímáme o to, co budeme dÄ›lat další den a nebo co udÄ›láme dobrého na obÄ›d a nebo kam pojedeme zase na výlet. Víte, ono nÄ›kdy se o politice bavit nevyplatí. Zvlášť, když toho druhého ÄlovÄ›ka moc neznáte a vedete s ním rozhovor.