Říkám vám, že já sama bych se bez automobilu už neobeÅ¡la. Jsem ráda, že koneÄnÄ› mám automobil a pÅ™esnÄ› takový automobil, který jsem si přála. Krásný bílý! A také vám Å™eknu, že dříve jsem jezdila na motorce. A to už jsem taky jezdila závody. Jenomže v automobilu se bojím jezdit závody, i když znám nÄ›kolik lidí, kteří jezdí automobilové závody nÄ›kde na okruhu. Také, když jsem to zkouÅ¡ela, tak jsem stejnÄ› vždycky byla poslední. Mám ráda také moto srazy anebo automobilové srazy, kam jezdím pravidelnÄ›. Jezdím tam pravidelnÄ› se svou nejlepší kamarádkou a se svým bratrem.

Bratr kdysi sbíral auta.

Můj bratr tam jezdí také, protože on právÄ› už pÄ›t let chodí s mou nejlepší kamarádkou, takže je to docela prima. S kamarádkou si rozumíme a moje kamarádka právÄ› také jezdí na různé automobilové srazy a moje kamarádka také dokonce závodí v jízdÄ› automobilu na okruhu. Myslím si, že tohle je skvÄ›lé, neznám hodnÄ› žen a vlastnÄ› ani celkovÄ› lidi, kteří by takhle v okolí jezdili nÄ›jaké automobilové závody anebo motoristické závody. MÄ› tohle ale baví. Řekla jsem si, že kdybych se nebála, že bych také tohle zkusila, protože jízda v automobilu mÄ› neskuteÄnÄ› baví. Jenomže jak to udÄ›lat, abych se nebála? 

Závodní auta se mi líbí.

Ale nÄ›jaký ÄlovÄ›k už to má v krvi, už to má v sobÄ›, že se bojí jezdit rychle, ale na jednu stranu to je zase dobré, protože alespoň nebudu riskovat svůj život. Jsou nÄ›kteří lidé, kteří jezdí úplnÄ› rychle i na klasické silnici, kde by se to rozhodnÄ› nemÄ›lo. Tohle úplnÄ› odsuzuji a nelíbí se mi to, protože ten ÄlovÄ›k, který jezdí rychle na silnici v autÄ›, tak ohrožuje nejenom sebe, ale také hlavnÄ› ostatní uživatelé aut. Uživatele pozemní komunikace, takže jsem si Å™ekla, že tohle by se rozhodnÄ› mÄ›lo nÄ›jak oÅ¡etÅ™it. NicménÄ›, pokud taky jezdíte na automobilové srazy, tak věřte, že tam budete chtít jezdit už stále. Je to opravdu hodnÄ› návykové.