Když si představíte, že by vás poslal někdo něco koupit, a vy byste neměli ani sebemenší tušení, kde to sehnat, lehce vám dojde, že by to byl problém. A ještě větší problém by byl, kdybyste to měli jít koupit do firmy, která nikde není. To už by bylo přece vyloučené, to už byste se po sebedelším putování vrátili s prázdnou.

Takže aby si kdokoliv z nás mohl někde koupit nebo zařídit to, co potřebuje, musí vědět, kam jít, kde mu to sháněné nabídnou.

ruina budovy

A někdo takový není rozhodně jediný, kdo do nějaké té firmy míří. Musí tam v zájmu podnikání zavítávat i další zákazníci. A pochopitelně tam míří i úředníci, kteří se starají o to, aby na trhu fungovalo vše tak, jak to má být, nebo alespoň korespondence z nejrůznějších institucí.

A aby to fungovalo, musí mít tedy každý podnik své firemní sídlo. Bez toho mu není umožněn ani jeho vznik, o provozování už ani nemluvě. Napřed tu musí být firemní sídlo, a z toho pak může vzejít nějaké to podnikání. Obráceně nebo dokonce bez sídla to nejde.

dokonalé sídlo

Ale firemní sídlo, to je nemovitost. A nemovitosti jsou velice drahá a často i nedostupná záležitost. A kdyby vznikaly podniky jenom v objektech, které náležejí majitelům jednotlivých firem, bylo by u nás podnikatelských aktivit docela poskrovnu. A z těch, které by tu byly, by byla určitě celá řada spíše odpuzujících než přitahujících zájem. Protože by zkrátka kdekdo podnikal v objektu, kterým se rozhodně nedá pyšnit.

A když chce mít podnikatel skvělé firemní sídlo, ale současně za to nechce nebo nemůže vynaložit velké peníze? Pak mu nabízí aspoň virtuální sídlo Praha či Brno. Tady si může zřídit v objektu náležejícím někomu jinému svou firemní adresu a využívat to, co se mu tu nabízí, a to aniž by za to utrácel neskutečně velké peníze.

Když tedy někdo z podnikatelů nemá nebo nechce mít své vlastní firemní sídlo, může vsadit na tuto virtuální alternativu. Nebude toho litovat.