Bez přátel nám je v životě hodně smutno, přátelům se totiž můžeme vždy svěřit, můžeme s nimi sdílet dobré i zlé a neopustí nás. Jak si je najít? 

Chybí vám v životě pravý přítel? Jak si najít nové přátele a nebýt tak nikdy sám? 

O přátele můžeme pÅ™ijít například vinou stÄ›hování, nÄ›kdy se odcizíme s přáteli díky novému vztahu, po narození dÄ›tí nebo s novým životním stylem toho druhého. PříÄin může být hodnÄ›, ale jedno je jasné, jakmile nemáme přátele, nemáme s kým sdílet běžné i nevÅ¡ední vÄ›ci ze svého života a můžeme se cítit velmi osamÄ›le. DÄ›ti vyrostou, odstÄ›hují se, partner může odejít, ale přátelé by nikdy z naÅ¡eho života odejít nemÄ›li, ale stát se to může. OvÅ¡em bez nich je pak život tak nÄ›jak poloviÄní. Jak si najít přátele, když se ocitneme zcela bez nich? Jak se vlastnÄ› nové vztahy navazují? 

přítelkynÄ› u skleniÄky

Přátele si v dospělosti hledáme jinak 

Přátelé z dÄ›tství nám zůstávají obvykle po celý život, jenže jakmile se naÅ¡e cesty rozdÄ›lí, každý si najde práci, založí rodinu nebo se odstÄ›huje, jen těžko se tyto takÅ™ka nesmrtelné vztahy dále udržují. A v dospÄ›losti se přátelství navazuje mnohem hůře nežli v dÄ›tství. Například na pracoviÅ¡ti lze navázat nové vztahy, jenže ty jsou obvykle zase jiné, než jen ÄistÄ› přátelské. Chcete mít ale nÄ›koho, s kým můžete zajít jen tak na kávu, probrat život, nÄ›koho, s kým můžete zajít na koncert nebo jen tak na procházku? Přátele si můžete najít na mnoha místech. TÅ™eba pÅ™i návÅ¡tÄ›vÄ› knihovny, nÄ›jaké pÄ›kné výstavy nebo klidnÄ› i na sociálních sítích. 

parta přátel

Zkuste i nový sport nebo si najdÄ›te nový koníÄek 

VýbornÄ› se dá seznámit například na hodinÄ› jógy, na takových hodinách se můžete zaÄít sbližovat s dalšími nadÅ¡enci pro sport, můžete najít snadno stejnou Å™eÄ. Zkusit toho ale můžete více. PrávÄ› na pravidelných lekcích, tÅ™eba i na hodinách cizích jazyků pro dospÄ›lé, se můžete seznámit s nÄ›kým novým, za chvíli vás pak může pojit přátelství. Zkuste cokoliv, co by vás mohlo bavit, snáze se dostanete k lidem, které zajímá to stejné, co vás. 

PÅ™i seznamování zkuste nebýt stydliví, buÄte otevÅ™ení, ale hlavnÄ› sami sebou. Pokud si chcete najít skuteÄnÄ› přítele pro život, je tÅ™eba se nepÅ™etvaÅ™ovat. Možná to půjde hůře, než když jste byli na Å¡kole, ale urÄitÄ› to půjde.